PRAVIDLA HRY

Cílem hry je, na co nejmenší počet hodů, umístit disk (frisbee) z výhoziště do discgolfového koše. První hod hází hráč z určeného výhoziště, další hody pak z místa, kde disk zůstal ležet. Své hody si každý zaznamenává a po odehrání všech 18 jamek sečte všechny hody. Vítězí ten, komu se podařilo odehrát všech 18 jamek s co nejmenším počtem hodů.

Při odhozu se nesmí žádná hráčova část těla dotýkaz země, a to za čarou výhoziště. Přešlápnout smí hráč až po odhozu.

Hráč pokračuje z místa, kde se disk zastavil. Při odhozu se misí hráč alespoň jednou částí těla místa do 30cm za přední hranou disku směrem od koše. Po odhozu smí přešlápnout, jen pokud koš není blíž než 10 metrů.

Pokud disk zůstal na stromě, hází hráč z místa pod diskem.

Pozor, na hřišti je vyznačená zakázaná zóna (obvykle je to současně silnice nebo nemovitost). Hráč, který se dostane do zakázané zóny nebo trefí nemovitost, má trestný bod a hází znovu z předchozího místa.

Hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve).

Vždy hází hráč, který je nejdále od cíle (koše).

BEZPEČNOST A POKYNY
Bezpečnost především! Vždy se přesvědčte, že v dosahu letícího disku není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout nebo ohrozit, či způsobit škodu na cizím majetku!
Dodržujte a respektujte pravidla a pokyny správce parku. Udržujte pořádek a čistotu.